ZAJĘCIA ONLINE

Zajęcia online mająmożliwość symulowania różnych środowisk dla uczących się działalno­ści praktycznej w ramach autentycznego kontekstu. Transfer umiejętności może być teraz dokonany w ramach środowiska, które przewiduje celowe sprzężenie zwrotne. Fizyczna nieobecność nauczyciela wywołuje potrzebę wykreowania innych dróg w celu stworzenia motywacji do uczenia się oraz autorytarnego związku między na­uczycielem a uczącym się. Anonimowość tekstu dialogu online powoduje koniecz­ność zwrócenia baczniejszej uwagi raczej na wyjaśnienie nauczanych treści niż na fizyczne przyczynki do przekazywanych treści w kształceniu tradycyjnym (czyli na atrybuty przekazu werbalnego i niewerbalnego – głos, mimika czy język ciała).

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂