POWŁOKI INFORMACYJNE

Będziemy mieć do czynienia z przeka­zem zintegrowanym, gdzie dane i obraz będą mogły być transmitowane bezpośred­nio między urządzeniami, bez pośrednictwa człowieka. Przewiduje się, że około 2010 roku ilość informacji przekazywanych między urządzeniami bez udziału człowieka będzie większy niż ruch związany komunikowaniem się ludzi. „Powłoki informacyjne” wywrą olbrzymi wpływ na życie ludzi, od monitorowania i sterowania ruchem drogowym, kolejowym i lotniczym, poprzez automatyczne uzu­pełnianie zapasów w magazynach i sklepach do ciągłego monitorowania i diagnozo­wania pracy urządzeń (w tym samochodów) i zdalne „informacyjne” naprawianie, a jeśli to okaże się niemożliwe to powiadamianie kierowcy o konieczności naprawy.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂