Edytorstwo korzysta ze zdobyczy informatyki

Edytorstwo zajmuje się edycją i wydawaniem tekstów literackich i innych, jest to więc dziedzina ściśle związana z tekstem pisanym. Jednak bardzo dużo edytorstw czerpie z dorobku informatycznego, między innymi dlatego, że edycja tekstów przeprowadzana zostaje na komputerze. Edytor przetwarza komputerowo tekst do poprawienia za pomocą różnych edytorskich skrótów. Takie skróty z pewnym sensie wywodzą się z informatycznych systematyzacji. Podobnie jest także z bezpośrednim przygotowaniem tekstu do druku z komputera. Edytor ustawia wszystko, po czym puszcza tekst przez drukarkę. Postęp informatyczny bardzo usprawnia pracę edytora, ponieważ oszczędza mu godzin na poprawianiu tekstów papierowych, a tutaj poza komfortem pracy daje możliwość znalezienia potrzebnej frazy. Jak widać dziedzina filologiczna jaką jest edytorstwo bardzo chętnie korzysta ze zdobyczy informatyki jako dziedziny naukowej. To bardzo ważne, kiedy wspierają się dwie odmienne dziedziny. Dzięki komputerom i informatyce nawet wydawanie książek stało się łatwiejsze.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂