Kategoria: Internet World

Informatyczni spece

Kiedy poznajemy, że ktoś jest dobrym informatykiem? Wtedy, kiedy jest w stanie poradzić sobie ze wszystkim, nawet jeśli nie specjalizuje się w danej dziedzinie. To tak jak lekarz. Najpierw musi być internistą, po to, żeby potem mógł się dalej specjalizować. Informatyk musi mieć ogólne pojęcie o komputerach najpierw, żeby potem móc drążyć tylko jeden temat i robić z niego dodatkowe certyfikaty. Zresztą, w każdej dziedzinie nauki dzisiaj tak jest. Nauki bardzo się rozwijają, specjalizacja postępuje, a co za tym idzie – nie ma możliwości wiedzieć wszystkiego. Podstawowe zagadnienia jednak są niezbędne choćby do tego, żeby móc radzić sobie z bardziej skomplikowanymi problemami. Informatyczni spece nieraz potrzebują kilku albo kilkunastu godzin do tego, aby poradzić sobie z, wydawałoby się, błahym problemem, niemniej jednak oni rozważają go ze wszystkich stron, a następnie decydują się na najlepsze rozwiązanie. Jeśli ktoś nie zna się wystarczająco dobrze na komputerach, będzie znał tylko jedno rozwiązanie i innych nie uwzględni. A to czasem nie jest dobre w skutkach.